Witven Stoeterij Esch

De Verandering


De Verandering was oorspronkelijk als bijgebouw in gebruik als dek- en inseminatie ruimte. Hier werden de merries gedekt/geïnsemineerd. In die tijd mocht dat nog niet plaats vinden “onder hetzelfde dak waar de merries gestald stonden”. Na wijziging van de oude paardenwet mocht dit wel en vervolgens werden de merries op stal gedekt/geïnsemineerd. De dek- en inseminatie ruimte onderging een complete transitie naar ontvangstruimte. Dit ontlokte bij de eerste bezoekers die eerder met de paarden te gast waren de opmerking; “ Zo, dit is wel een hele grote Verandering”.

Naast de bezoekers in het kader van de “Open Stoeterij” wordt de Verandering ook veel gebruikt voor het geven van cursussen en trainingen in en rondom de (paarden) sport. Ook voor de vele wandelaars wordt de Verandering gebruikt als vertrek- of aankomst locatie waarbij de inwendige mens niet wordt vergeten. De harmonie in Esch komt in mei, na het douw trappen graag op de koffie.